Posts Tagged ‘Kunsttransport’

Adam Transport flyttefirma

Wednesday, January 19th, 2011

Adam Transport er et flyttefirma, som har ekspertise indenfor international flytning, relocation og opbevaring af møbler.

Adam Transport er en del af den internationale gruppe af flyttefirmaer under Team Group, som er repræsenteret i 175 lande. Adam Transport tager sig af flytning i Danmark, Team Allied og Team Relocations håndterer internationale flytninger og relocation. Relocation dækker over flytninger og services i forbindelse med udstationeringer i andre lande.

Privat flytning
Adam Transport tilbyder flytning for private samt opbevaring og opmagasinering af møbler.

Erhvervsflytning
Adam Transport tilbyder services i forbindelse med firmaflytning. Selvfølgelig selve virksomhedsflytningen af inventar og kontormøbler, men også opbevaring og opmagasinering af møbler i kortere eller længere periode.

International flytning
Flytning indenfor Europa eller oversøisk flytning håndteres af Team Groups internationale afdeling og kan være privat flytning eller flytning af hele eller dele af en virksomhed.

Relocation
Team Relocations håndterer relokation i forbindelse med europæisk eller oversøisk udstationering og tilbyder en bred vifte af services udover selve den fysiske flytning.

Kunsttransport
Adam håndterer endvidere sikker lokal og international transport af kunst, malerier og kunstgenstande. Adam kan f.eks. tilbyde produktion af transport kasser og paller, som er tilpasset de enkelte enheder.